Η τεχνητή λίμνη της Αγιάς, βρίσκεται 9 χλμ από την πόλη των Χανίων, στο ομώνυμο χωριό Αγιά.  Η λίμνη έχει έκταση 450 στρεμμάτων και νότια επικοινωνεί με τη κοιλάδα του Φασά. Η κοιλάδα δέχεται τα νερά από τα Λέυκά Όρη μέσω πολλών υπόγειων πηγών.

Η λίμνη παλαιότερα ήταν ένας βάλτος. Ύστερα από επεμβάσεις της Δ.Ε.Η μετατράπηκε σε τεχνητήλίμνη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, Πλέον, το εργοστάσιο δεν λειρουργεί, αλλά μπορείο επισκέπτηςνα δει τις παλιές εγκαταστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο.

Η οικολογική σημασία της λίμνης της Αγιάς αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι η λίμνη προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Αποτελεί σταθμό για τα αποδημιτικά πουλιά, φιλοξενεί σημαντικά είδη πανίδας, όπως σπάνια είδη βατράχων και μία μεγάλη ποικιλία υδροχαρών φυτών.