Το Σπήλαιο Ασφένδου ή Σκορδαλάκια βρίσκεται σε μια απόκρημνη πλαγιά κοντά στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Σφακίων. Η περιοχή ονομάζεται Σκορδαλάκια από τα φυτά που φυτρώνουν εκεί.

Τα Σκορδαλάκια είναι μια πολύ μικρή βραχοσκεπή που μετά βίας χωράει δύο άτομα και βρίσκεται στην αρχή του Φαραγγιού Ασφένδου. Η αρχαιολογική  υπηρεσία έχει κλείσει την είσοδο τους με μία πόρτα για προστασία.

Σπηλαιολογικά δεν διαθέτει κανένα ενδιαφέρον, ωστόσο κρύβει έναν ανεκτίμητο θησαυρό. Ο βράχος που αποτελεί το ασβεστολιθικό πάτωμα της είναι γεμάτος από βραχογραφίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με πρωτόγονα εργαλεία.

Ο ενδιαφερόμενος που θέλει να δει αυτό τον θησαυρό από κοντά πρέπει να συνεννοηθεί με τον άνθρωπο στο χωριό, ο οποίος διαθέτει τα κλειδιά για να κανονίσουν την επίσκεψη.

Το 1960, ο πάτερ Φωτάκης καθώς κυνηγούσε ανακάλυψε τις εγχάρακτες παλαιολιθικές βραχογραφίες. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να χρονολογηθούν. Κάποιοι μελετητές , λόγο της θεματολογίας και του τρόπο εγχάραξης, τις εντάσσουν στις προϊστορικές περιόδους και πιο συγκεκριμένα το 8.000 π.Χ.

Τα χαράγματα έγιναν σε διάφορες χρονικές στιγμές και συχνά επικαλύπτονται. Υπάρχουν παραστάσεις ελαφιού ή αντιλόπης, τόξα και βέλη, ακοντίου, εικονιστικά χαράγματα και άλλα. Υπάρχουν αφηρημένα, γραμμικά και τεκτονικά χαράγματα και χαράγματα που σχηματίζονται από μικρές σκαλιστές κουκκίδες.