Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η οικονομία της Κρήτης βασιζόταν κυρίως στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Σήμερα αυτό έχει ξεπεραστεί από τη βιομηχανία υπηρεσιών, κυρίως τον τουρισμό. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την Κρήτη κάθε χρόνο και ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία.

Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων για την παραγωγή ελαιόλαδου και συναφών προϊόντων εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Οι αμπελώνες προμηθεύουν σταφύλια για την παραγωγή κρασιού και σταφίδας, ενώ υπάρχει παραγωγή και σε φρέσκα προϊόντα, όπως ντομάτες, πατάτες αλλά και εσπεριδοειδών, που εξάγονται στην Αθήνα και σε μέρη της Ευρώπης. Η παραγωγή μελιού, τυριού και βοτάνων συμβάλλει επίσης στην αγροτική οικονομία, όπως και η εκτροφή αιγοπροβάτων.

Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας και των κατασκευών βρίσκεται σε άνθιση και υπάρχουν ορισμένες βιομηχανίες που ασχολούνται με την παραγωγή οικοδομικών υλικών όπως έτοιμο σκυρόδεμα και τούβλα.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά καταστήματα που ταιριάζουν στις προτιμήσεις και απαιτήσεις τόσο των ντόπιων όσο και των τουριστών.

Η ανεργία είναι χαμηλή στην Κρήτη, περίπου 4%, δηλαδή το ήμισυ του μέσου όρου της Ελλάδας. Αντίθετα, το κατά κεφαλήν εισόδημα πλησιάζει το 100% του συνολικού εισοδήματος της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης για την Ιστορία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση των Χανίων.